CARACTERÍSTIQUES:

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

Social Media Plan: definició i implementació d’una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la teva empresa, que sigui rellevant i connecti amb els clients potencials, i fidelitzi aquells que ja ho siguin.

Monitorització de xarxes socials: monitorització i control periòdic a través de mètriques de referència de l’impacte de les accions, per quantificar els resultats i comprovar si s’estan complint els objectius marcats a l’estratègia.

Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media: anàlisi dels diferents canals socials per poder optimitzar-ne el rendiment.

Gestió d’una xarxa social: administració del perfil/usuari de la teva empresa en una xarxa social.

Publicació de posts setmanals: publicació d’un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

IMPORT DE L’AJUDA

Segment 1. Petites empreses entre 10 i 49 empleats: 2.500 €
 
Segment II. Petites empreses o Microempreses amb entre 3 i 9 empleats: 2.500 €
 
Segment III. Microempreses amb entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació: 2.000 € 

PERCENTATGE D’EXECUCIÓ ASSOCIAT A LES FASES

Primera Fase: 70%

Segona Fase: 30 %