CARACTERÍSTIQUES:

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

Domini: alta de nou domini durant un termini de dotze mesos. La titularitat del domini serà totalment teva.

Hosting: allotjament de la pàgina web durant un termini de dotze mesos.

Disseny de la pàgina web: la nova web constarà com a mínim de 3 pàgines o apartats. Es consideraran pàgines o apartats de la web, elements com ara: pàgina d’inici, presentació de l’empresa, formulari de contacte, descripció de productes, mapa del lloc, etc.

Web responsive: les pàgines web s’adaptaran per ser funcionals a tot tipus de dispositius.

Accessibilitat: el disseny complirà els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

Autogestionable: la web comptarà amb una plataforma de gestió de continguts perquè puguis ser autònom a l’hora de modificar-ne el contingut, sense que hagis de recórrer a nosaltres.

Posicionament bàsic a internet: posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.

Optimització de la presència a cercadors (SEO bàsic): realitzarem anàlisi de paraules clau, SEO on-page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

IMPORT DE L’AJUDA

Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats: 2.000 €
 
Segment II. Petites empreses o Microempreses amb entre 3 i 9 empleats: 2.000 €
 
Segment III. Microempreses amb entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació: 2.000 € 

PERCENTATGE D’EXECUCIÓ ASSOCIAT A LES FASES

Primera Fase: 70%

Segona Fase: 30 %