CARACTERÍSTIQUES:

PRESÈNCIA AVANÇADA A INTERNET

Posicionament bàsic a internet: la solució haurà de posicionar la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de la teva empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.

Anàlisi de paraules clau: Gestió, cerca i anàlisi de paraules clau per tal de desenvolupar estratègies útils perquè els cercadors classifiquin el contingut i ajudin els usuaris a trobar resultats rellevants per a les seves consultes.

Anàlisi de la competència: la solució inclou una anàlisi mensual de la competència per informar-te de la teva situació davant d’altres competidors.

SEO On-Page: la solució ha d’oferir un servei mínim de dues pàgines o apartats SEO On-Page, optimitzant l’estructura i el contingut intern per millorar la posició natural de la teva pime a cercadors, així com la indexació i jerarquització del contingut.

SEO Off-Page: la solució haurà de proveir aquest servei, que comportarà l’execució d’accions fora de l’entorn del lloc web per millorar el teu posicionament orgànic.

Informes mensuals de seguiment: la solució inclou un report mensual dels resultats de les accions executades per generar consciència de l’evolució i la repercussió de les mateixes en la presència a internet del teu negoci.

IMPORT DE L’AJUDA

Segment 1. Petites empreses entre 10 i 49 empleats: 2.000 €
 
Segment II. Petites empreses o Microempreses amb entre 3 i 9 empleats: 2.000 €
 
Segment III. Microempreses amb entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació: 2.000 € 

PERCENTATGE D’EXECUCIÓ ASSOCIAT A LES FASES

Primera Fase: 70%

Segona Fase: 30 %